Naša djelatnost

Pažnja, open in a new window. PDFIspisE-mail

Naša djelatnost:

 

Radovi održavanja vodnog gospodarstva:

Održavanje vodnog dobra košnjom, izmuljenjem, sječom, čišćenjem i uklanjanjem otpada te održavanje meliorativne mreže.

 

Radovi izgradnje hidrotehničkih objekata:

Aktivnosti izgradnje obrambenih nasipa u svrhu zaštite od štetnog djelovanja voda, izgradnja akumulacija i retencija, izgradnja regulacijskih građevina...

 

Aktivnosti obrane od poplava:

Preventivna, redovna i izvanredna obrana od poplava na branjenom području.

 

Zimska služba:

Radovi raljenja i soljenja javnih površina u zimskim uvjetima.

 

Sanacije:

Hitni radovi na sanaciji klizišta i uklanjanje izravne opasnosti od nastale ugroze.