POVIJESNI RAZVOJ

Pažnja, open in a new window. PDFIspisE-mail

VODOPRIVREDA „Lonja-Zelina“ d.d za vodnogospodarsku djelatnost Dugo Selo tvrtka je sa dugogodišnjom tradicijom obavljanja poslova u vodnom gospodarstvu na slivnom području „Zelina-Lonja“ gdje pokriva gradove Dugo Selo, Sv. Ivan Zelina i Vrbovec, te općine Brckovljani, Rakovec, Preseka i Bedenica, na slivnom području grada Zagreba radove izvodi i na području općine Rugvica.

Tvrtka organizirano djeluje od 13. listopada 1953. godine u vodnom gospodarstvu na gore navedenom slivnom području pod nazivom Vodna zajednica „Gornja Lonja“ Dugo Selo.

Tvrtka je nositelj slijedećih rješenja, suglasnosti i certifikata: - Rješenje Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava na branjenom području 8: područje maloga sliva Zelina-Lonja i područje općine Rugvica, klasa: UP/I-030-01/11-01/24, urbroj: 538-10-1/0267-11-4 od 14. Listopada 2011.; Suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za obavljanje radova skupine H i to H.7 hidroradove i H.10 zemljane radove, te radove I.4 zidarske radove iz skupine radova I, klasa: UP/I-360-02/13-04/970, ur.broj: 531-04-1-13-8 od 20.12.2013.; Certifikat ISO 9001:2008, broj certifikata 49921-2009-AQ-HRV-HAA, izdan od DNV, datum inicijalne certifikacije 19.12.2008. Za dobivanje navedenih dokumenata bilo je potrebno ispuniti brojne zahtjeve u pogledu stručne osposobljenosti i broja zaposlenika, te broja i vrste mehanizacije.

Za dobivanje Rješenja Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva morali smo tvrtku u cjelosti dimenzionirati prema uvjetima Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje (NN 83/10). Pravilnik je propisao minimalni broj zaposlenih i to prema traženim stručnim kvalifikacijama, s mjestom prebivališta na branjenom području, te minimalni broj i vrstu mehanizacije. Za ispunjenje uvjeta iz pravilnika trebalo je dodatno obučiti dio zaposlenika, te nabaviti mehanizaciju koja je nedostajala prema tabeli iz pravilnika, drugim riječima uložiti prilična sredstva. Firma se tako i profilirala da zadovoljava sve uvjete za uspješno obavljanje svoje osnovne djelatnosti.

Trenutno je zaposleno 63 zaposlenika, većinom tehničkih struka. Od mehanizacije posjedujemo 8 bagera, 3 buldozera, 2 kamiona, 16 strojeva za košnju i sječu (samohodne kosilice, samohodni malčer, traktori s priključcima, hidrauličke škare). Treba napomenuti da ljudstvo i mehanizacija moraju stalno biti prisutni na branjenom području u slučaju hitnih intervencija vezanih uz obranu od poplava. Taj uvjet kao i uvjet održavanja potrebnog broja zaposlenika i mehanizacije je u današnje vrijeme težak otežavajući faktor u poslovanju, posebno ako se za taj pogon ne osigura dovoljni obim posla.

Treba napomenuti da na našem branjenom području postoji vrlo velik broj vodotoka i kanala, od ukupno 749 km košnji je privedeno 466 km, a 282 km treba još urediti (sječa, izmuljenje...) da bi se priveli košnji.